R. arrhenii (Lange) Lange

 

Witte grondbraam

Rubus arrhenii (Lange) Lange

Haandb. danske Fl. Ed.2: 347 (1859).

Lectotype (Van de Beek 1974): C, Lange, Marienholz, 8.1846.

Tere braam met 5-tallige, fijn gezaagde bladeren en elliptisch topblaadje; bloeiwijze regelmatig cylindrisch, met afstaande zijtakken, opgerichte kelken en zeer korte meeldraden (lijken op aardbeibloemen).

Verschillen met R. sprengelii: Bladloot zwak tot matig behaard, zonder gesteelde klieren. Stekels met 1-4 mm brede voet, snel versmald, haast priemvormig, teruggericht of gebogen, tot 3-4 mm lang. Bladsteel 5½-8(-11) cm lang, korter dan tot evenlang als de onderste zijblaadjes. Bladeren 5-tallig, matig diep regelmatig, niet of weinig periodisch gezaagd, met rechte tanden met stevige spitsjes. Steeltjes van de onderste zijblaadjes 1-5 mm lang. Topblaadje smal elliptisch, vrij plotseling of meer geleidelijk en breed toegespitst; breedte 53-59(-65)% van de lengte. Lengte van het steeltje 20-35(-40)% van de lengte van het blaadje. Bloeitak klierloos of met verspreide klieren, stekels 6-16 per internodium, teruggericht of gebogen, de langste 2-4(-5) mm lang. Bloeiwijze cylindrisch met afstaande zijtakken, alleen aan de voet bebladerd, los behaard, met fijne stekels en verspreide klieren. Zijtakken met 1-9 bloemen. Bloemsteeltjes 7-30 mm lang, met 8->30 lang gesteelde klieren en 1-14 stekels. Kelkslippen afstaand, met zeer lange bladachtige opstaande spits, (grijs-)groen, beklierd, meestal bestekeld. Kroonbladen wit of zeer bleekroze, breed elliptisch of rondachtig, 8-11 mm lang, nog langer blijvend dan bij R. sprengelii. Meeldraden veel korter dan de stijlen, meestal nog niet half zo lang. Vruchtbeginsels en bloembodem kaal.

Bloeitijd: Juli, augustus.

Standplaats: Bossen op humusrijke zure grond.

Gelijkende soorten: Door bladvorm en bloembouw niet te verwarren.

Verspreiding: Vanaf Denemarken westelijk door de Noordduitse laagvlakte via Nederland tot op de Britse eilanden.

Nederland: Niet zelden in het oostelijke deel van het Drentse Distrikt; verder zeer verspreid in Overijssel en op de Veluwe.

Verspreiding Verspreiding
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra